Pomoc


Biuletyn Informacji Publicznej


1. Opis elementów na stronie


Menu - menu zawierające odnośniki do artykułów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji.

 

Pomoc - odnośnik do podstrony zawierającej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

Redakcja Biuletynu - odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu

 


2. Nawigacja


Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów „Menu". Klikając w jeden z aktywnych elementów „Menu" użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu". Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. 
Na stronę główną przenosi link „strona główna" dostępny z każdego poziomu Biuletynu.