Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

1. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych w poniedziałki i środy od 11.00 do 13.00.

 

 

2. W przypadku nieobecności dyrektora sprawy przyjmuje upoważniony pracownik.

 

3. Przyjmujący interesantów sporządza protokół przyjęcia zawierający:

 

datę przyjęcia,

imię, nazwisko i adres składającego,

zwięzłe określenie sprawy,

imię i nazwisko przyjmującego,

podpis składającego.

 

4. Skargi, wnioski i inne sprawy skierowane w formie pisemnej podlegają identycznej procedurze.

 

5. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.

 

6. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw stosuje się przepisy zawarte Statucie Zespołu Szkół Zawodowych oraz KPA.

7. Sprawy rozpatrywane są bez względnej zwłoki, w przypadkach złożonych lub wymagających dalszego wyjaśnienia w terminie określonym w KPA.


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2015 06:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Dziedzic


20 maja 2015 06:32 (Agata Dziedzic) - Zmiana treści zakładki.
20 maja 2015 06:30 (Agata Dziedzic) - Zmiana treści zakładki.
20 maja 2015 06:30 (Agata Dziedzic) - Zmiana treści zakładki.