skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 7

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

Gimnazjum dla Dorosłych

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 8

Schemat organizacyjny przedstawia załącznik

schemat_organizacyjny_zsz.pdf


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2015 16:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Dziedzic


10 lutego 2015 12:50 (Agata Dziedzic) - Zmiana treści zakładki.
09 lutego 2015 19:33 (Agata Dziedzic) - Zmiana treści zakładki.