Status prawny 

  • Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru jest szkołą publiczną.
  • Organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Szkoła działa na podsatwie:

       -  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. nr 25, poz. 2572 z późn. zm.)

        - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

 

Organizacja szkoły

Organizację szkoły regulują przepisy wewnętrzne: statut szkoły i regulamin organizacyjny.

 

Przedmiot działalności

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

 

Struktura własnościowa

Trwały zarząd nieruchomością położoną przy ul. Wąskiej 13 w Kaliszu, ustanowiony decyzją Prezydenta Miasta Kalisza.


 Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2015 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Dziedzic


12 listopada 2016 23:22 (Jolanta Misiak) - Zmiana treści zakładki.